Dluhopisy – příležitost i pro drobné investory

Jednou z možností, jak ochránit své finanční prostředky před inflací, je investice. Investovat se dá v podstatě do čehokoliv, co je zařazeno mezi komodity. V minulosti se investoři nejvíce zajímali o drahé kovy nebo o některé druhy zemědělských produktů. Obchodování na burze ale není pochopitelně jediný způsob, jak ochránit či zhodnotit své finance. Oblíbenou a v mnoha směrech jednoduchou investicí je nákup cenných papírů. Jedna z možností nabízejí dluhopisy.

 • Dluhové cenné papíry nejsou nic novodobého. 
 • S jejich existencí bychom se mohli setkat už v době před naším letopočtem. 
 • Jejich rozmach ale zaznamenáváme především v období středověku. 

V současné době se můžeme setkat s několika druhy dluhopisů a pochopitelně také s různým způsobem využití od samotných emitentů.

Kam vložit své investice? Internet vám poradí

Stále větší oblibu získávají takzvané korporátní dluhopisy. Výhodou těchto cenných papírů je především to, že si investor může předem zjistit veškeré potřebné informace o společnosti, do které hodlá vložit své finance. Velkým pomocníkem je v tomto směru internet. Prakticky každá firma se dnes prezentuje prostřednictvím vlastních webových stránek

 • Další informace můžeme získat v obchodním rejstříku. Zde se dozvíme podrobnosti o konkrétní společnosti. 
 • Neměli bychom vynechat ani recenze, které se dají pohodlně na internetu také dohledat.

Vyberte si oblast, která má budoucnost

Prvním krokem by ovšem mělo být rozhodnutí, kam budeme svou pozornost směřovat. Což znamená, jaká oblast výroby, služeb nebo prodeje má do budoucna význam. Stále více diskutovaným tématem je problematika odpadů a jejich recyklace

 • Jednou z technologií, která nachází stále většího uplatnění, je likvidace plastů a jiných odpadů, které obsahují polymery. 
 • Řešením jsou pyrolýzní jednotky. 
 • Tyto moderní systémy jsou určené k pyrolýznímu zpracování organické hmoty.

Jak funguje pyrolýza v praxi

Pokud bychom to měli říci zjednodušeně, pak se některé druhy nepotřebných odpadů přemění v další suroviny. Jedná se většinou o odpady, které se přirozenou cestou buď nerozpadnou nikdy nebo možná za několik staletí. Příkladem by mohly být ojeté a vyřazené pneumatiky. 

 • Likvidací pryžového odpadu se ve velkém zabývá společnost KD Chemiko. 
 • Podle zkušeností odborníků této společnosti se dá denně vyprodukovat cca 22 000 litrů pyrolýzního oleje a jiných produktů. 

V této chvíli se nabízí otázka, zda mohou být dluhopisy KD Chemiko pro drobného investora zajímavé. Zkusme se nad tím zamyslet. Stále se prohlubující světová energetická krize způsobuje omezení přísunu pohonných hmot a dalších nezbytných produktů. Pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn dokáže plnohodnotně tyto suroviny nahradit. 

 • Zásoby odpadů v podobě plastů a jiných organických odpadů jsou doslova nevyčerpatelné. 
 • Stačí se podívat na skládky, které rostou v blízkosti zemědělských firem či servisů. 

Dluhopisy, které pomohou uzdravit přírodu a navýšit konta investorů

Záchranou pro přírodu a přírodní zdroje by mohla být právě pyrolýza. Vezměme to logicky. Co bude pro zmíněného majitele servisu pohodlnější a také z hlediska legislativy bezpečnější? Odložit odpad v lese nebo ho odevzdat k další recyklaci? 

 • Investor, který vloží své finance do recyklace odpadů, pocítí tedy dva hlavní přínosy svého rozhodnutí. 
 1. Velkou měrou přispěje k ochraně přírody a její obnově.
 2. Získá pravidelný příjem, který může činit až 12,5 % ročně. 
 • A to i v případě nízké investice. 

Minimální investice do jednoho korporátního dluhopisu KD Chemiko činí 25 000,- Kč. Je to tedy zajímavá příležitost i pro drobné investory.

Také si myslíte, že investice do recyklace odpadů může přinést kromě dobrého osobního pocitu i pravidelný příjem?

Jana Paulusová